Termíny a témata přednášek 
v hotelu Puls

 

 

25. 6. 2020 v 16:30 Bezpečnost sil. provozu + testy

 1. 7. 2020 v 16.30 Pravidla silničního provozu

 8. 7. 2020 v 16.30 Dopravní značky

15. 7. 2020 v 16.30 Křižovatky

16. 7. 2020 v 16.30 Zdravověda

22. 7. 2020 v 16.30 Ovládání a údržba vozidla