Termíny a témata

 

POZOR!

Vzhledem k tomu, že  v učebně může být  od 28. 1. 2021 pouze 10 žáků najednou, zajistěte si místo na přednášce telefonicky nebo zprávou na tč. 734 501 437.  

POZOR!  Kurz zdravovědy přesunut z 25. 2 na 24. 2. v 16.30 ! Kurz plný!

3. 3. 2021 v 16.30      - křižovatky  Kurz plný!

4. 3. 2021 v 16.30      -dopravní značky !Kurz plný!

10. 3. 2021  v 16.30   - ovládání a údržba vozidla Kurz plný!

11. 3. 2021 v 16.30  - pravidla silničního provozu Kurz plný!

11 3. 2021 v 18.00 - dopravní značky Kurz plný!

16. 3. 2021 v 16.30   - pravidla silničního provozu - 5 míst volných

17. 3. 2021 v 16.30  - zdravověda  - Kurz plný!

18. 3. 2021 v 16.30  - zdravověda  - Kurz plný!

19. 3. 2021 v 16.30  - bezpečnost silničního provozu - 1 místo volné

24. 3. 2021 v 16.30  - ovládání a údržba vozidla - 5 míst volných

25. 3. 2021 v 16.30 -  křižovatky - 4 místa volná

26. 3. 2021 v 16.30 - křižovatky - 2 místa volná

31. 3. 2021 v 16.30 - pravidla silničního provozu - 8 míst volných

31. 3. 2021 v 16.30 - dopravní značky - 9 míst volných

8. 4. 2021 v 16.30  - bezpečnost silničního provozu  -6 míst volných