Termíny a témata přednášek 

Na zákldadě nařízení vlády se ruší jízdy i zkoušky od 22. 10. (zatím) do 3.11. 2020 .

 V případě zrušení nouzového stavu budou přeednášky pokračovat v těchto termínech:

4. 11. 2020 v 16.30 Zdravověda

11. 11. 2020 v 16.30 Bezpečnost sil. provozu

18. 11, 2020 v 16.30 Dopravní značky

V případě jakýchkoliv změn Vás budeme včas informovat.