Termíny výuky

Nezapomeňte si prosím rezervovat místo na přednášce telefonicky, zprávou na tel. 734 501 437 nebo přes fb. 

15. 11. 2022 v 16:30 - pravidla silničního provozu

15. 11. 2022 v 18:00 - dopravní značky

16. 11. 2022 v 16:30 - křižovatky

23. 11. 2022 v 16:30 - ovládání a údržba vozidla

24. 11. 2022 v 16:30 - bezpečnost silničního provozu

30. 11. 2022 v 16:30 - dopravní značky

1. 12. 2022 v 16:30 - pravidla silničního provozu