top of page
Anchor 1
Přihlášení do autoškoly

Nejprve si vyberte termín zahájení kurzu a telefonicky si jej prosím u nás rezervujte. Když už víte, kdy začnete, navštivte svého praktického lékaře a nechte si potvrdit "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel"
(Pozor: uveďte adresu trvalého bydliště ve vašem občanském průkazu). Až se k nám dostavíte na vybraný termín zahájení, vyplníme spolu přihlášku do autoškoly. A pak už jedeme výuku :-) Těšíme se na Vás.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

bottom of page