O autoškole

Teoretickou přípravu(výuku) a výcvik v řízení motorových vozidel provádíme plně dle platných předpisů.

 Vyučovací i výcviková hodina trvá 45 minut.


Předmětem výuky jsou:

  • Předpisy o provozu vozidel
  • Ovládání a údržba vozidla + praktické cvičení
  • Teorie řízení a zásady bezpečné jízdy
  • Zdravotnická příprava +praktické cvičení

 A to v rozsahu 36 hodin nebo formou samostudia v rozsahu minimálně 10 kon zultačních hodin.


V případě potřeby - konzultace navíc jsou bezplatné.


Výcvik proběhne ve třech fázích:

  1. Autocvičiště - ovládání vozidla
  2. Výcvik v minimálním provozu
  3. Výcvik ve středním provozu

Celkem v rozsahu 28 hodin. Náš bonus před závěrečnýma zkouškama jedna jízda zdarma (2 hod).


Čtěte dál: Naši instruktoři »