Upozorňujeme žadatelé přihlášené na přednášky 16. a 19. 3 2021 , že tyto se z provozních důvodů ze strany hotelu NEKONAJÍ!